Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.505.2022 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 30.12.2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów Opolski na lata 2022-2032 przyjętej uchwałą XXXV/287/2021 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.505.2022
Wójta Gminy Tarnów Opolski

z dnia 30 grudnia 2022 roku

 

w sprawie   zmiany    Wieloletniej Prognozy   Finansowej Gminy Tarów Opolski  na   lata  2022-2032 przyjętej uchwałą Nr XXXV/277/2021   Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 grudnia 2021 r.

 

Na podstawie art.  229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

1. W uchwale  Nr  XXXV/277/2020   Rady  Gminy Tarnów  Opolski  z  dnia 29 grudnia  2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następującą zmianę:

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa  wraz   z prognozą kwoty   długu  na  lata 2022-2032,  otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Pozostałe załączniki nie ulegają zmianie.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

 

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnów Opolski www.bip.tarnowopolski.pl.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania zarządzenia.

Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Mutz

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.505.2022 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 30.12.2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów Opolski na lata 2022-2032.pdf (4,44MB)