Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Referat Gospodarki Terenowej i Inwestycji  - pokój nr 3
Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim
 
Inspektor Ewa Baraniecka
tel. 77 46 40 865
e-mail:

godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00,
wtorek-czwartek 7:00 - 15:00 ,
piątek 7:00 - 14:00
 
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09.01.2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. Nr 125).

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek zawierający następujące elementy: nr działki, kartę mapy, lokalizację może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu.
2. Oryginał mapy z geodezyjnego pomiaru powykonawczego budynku.
Opłaty: Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) od 1 stycznia 2007 roku nie ma obowiązku uiszczenia tej opłaty.

Termin składania dokumentów:
Bezterminowo – cały rok.

Termin rozpatrzenia sprawy:
14 dni od daty wpłynięcia wniosku.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi i dodatkowe informacje:
Zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego zostanie przesłana listem poleconym. Możliwy jest także odbiór osobisty w siedzibie urzędu. Właściciele i zarządcy obowiązani są w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia o oznaczeniu nieruchomości, umieścić numer porządkowy w widocznym miejscu na budynku tabliczkę z numerem porządkowym.