Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Działkowej i ul. Celnej w Tarnowie Opolskim -termin składania 25.09.2006r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Tarnów Opolski
tel. 077/4644132, ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
 
 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych lub częściowych.
Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.11.2006r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami:
Zbigniew Bahryj - pok. nr 2, Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6,
tel. (077) 4644132 wew. 25

Termin składania ofert upływa dnia 25.09.2006 godz. 9.30
Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.09.2006 godz. 09.45 w siedzibie Zamawiającego.

Zapieczętowaną kopertę oznaczoną: „ Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Działkowej i ul. Celnej w Tarnowie Opolskim z wykonaniem podbudowy”
 należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 2, Urząd Gminy Tarnów Opolski.

Klasyfikacja wg CPV – 45233251-3, 45233224-5
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
• spełniają wymogi określone w art. 22 i art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych
• profil działania wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internatowej www.bip.tarnowopolski.pl
Kryteria oceny ofert :
• cena oferty - 100 %
 
ZAŁĄCZNIKI:

1. DOCFormularz ofertowy.doc (20,50KB)
2. DOCUMOWA projekt.doc (29,00KB)
3. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc (41,50KB)
4. PDFPrzekrój - Tarnów Opolski ul. Działkowa.pdf (132,73KB)
5. PDFprzedmiar -Tarnów Opolski u.l Działkowa.pdf (38,57KB)
6. PDFPrzedmiar - Tarnów Opolski ul. Celna.pdf (38,14KB)
7. PDFProjekt - Tarnów Opolski ul.Działkowa.pdf (488,03KB)
8. PDFProjekt - Tarnów Opolski ul. Celna.pdf (383,04KB)
9. DOCSzczegółowe Specyfikacje Techniczne- remont ul. Działkowej w Tarnowie Opolskim.doc (3,46MB)
10.DOCSzczegółowe Specyfikacje Techniczne -remont ul.Celnej w Tarnowie Opolski.doc (3,69MB)

Wybrano ofertę  : Opolskie Przedsiębiorstwo Usług Drogowych,  Sp.z.oo.Al.Przyjaźni 9, 45-573 Opole (najkorzystniejsza cena)

Podpisano umowę z wykonawcą:
Opolskie Przedsiębiorstwo Usług Drogowych, 
Sp. .Z.O.O. Al. Przyjaźni 9,
45-573 Opole

 

informację wytworzył(a): Jolanta Bioły
za treść odpowiada: Zbigniew Bahryj
data wytworzenia: 15.09.2006r.