Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK

Punkt zlokalizowany w Tarnowie Op. przy ul. Św. Jacka 6A

pszok - godziny otwarcia.png

CO TO JEST PSZOK?

PSZOK to miejsce, w którym mieszkańcy gminy Tarnów Opolski w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą oddać wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.

Ważnym elementem PSZOK jest Szpargałek - punkt wymiany rzeczy używanych, w której przedmioty w dobrym stanie, ale już nieużytkowane, będą mogły znaleźć nowego właściciela.

Szpargałek to przestrzeń, w której nie są  przyjmowane odpady, a przedmioty, które nadają się do ponownego użycia. Przedmioty te powinny być sprawne technicznie oraz czyste i niestwarzające zagrożenia dla przyszłych użytkowników. Głównym założeniem Szpargałka jest wydłużenie życia rzeczy, które już nie są w domu potrzebne ale ktoś inny może z nich jeszcze skorzystać.

Obiekt zarządzany będzie, w ramach porozumienia, przez Związek Międzygminny „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu a szczegółowe warunki korzystania z PSZOK określa Regulamin dostępny w PSZOK oraz na stronie www.czystyregion.pl.

PSZOK w Tarnowie Opolskim został wybudowany przez Gminę Tarnów Opolski w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, pod nazwą: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Tarnowie Opolskim”. Głównym celem projektu jest zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami. Budowa PSZOK przyczyni się także do wzrostu atrakcyjności gminy, jakości życia i świadomości ekologicznej mieszkańców.

Nazwa Beneficjenta: Gmina Tarnów Opolski

Tytuł projektu: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Tarnowie Opolskim”.

Całkowite koszty budowy: 1 549 467,32 zł

Dofinansowanie z UE: 1 242 870,70 zł

Wkład własny gminy: 303 596,62 zł

Numer umowy: RPOP.05.02.00-16-0004/20-00

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie: 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi.

PSZOK w Tarnowie Opolskim powstał dzięki współpracy Gminy Tarnów Opolski z Zakładami Wapienniczymi LHOIST S.A. w Tarnowie Opolskim (na terenie wydzierżawionym od ZW Lhoist S.A.).

PLAKAT PSZOK TARNÓW OPOLSKI - 2.gif