Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim z dnia 22.02.2023 r.

Zarządzenie Nr OR. 120.24.2023
Wójta Gminy Tarnów Opolski

z dnia 22.02.2023r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim.

 

     Działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadzam Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Tarnów Opolski zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr OR.120.571.2020 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 06 listopada 2020 r w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski, wraz ze wszelkimi jego zmianami.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Tarnów Opolski.

 

Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Mutz

 

PDFZarządzenie Nr OR.120.24.2023 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski.pdf (2,56MB)