Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy - Główny księgowy do Zakładu Gospodareki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim -do 03.04.2006r.

  NABÓR  NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY
            Główny Księgowy 
 - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim
1. Wymagania niezbędne:
a)wykształcenie wyższe ekonomiczne i 3 letnia praktyka w księgowości
b)wykształcenie średnie, policealne, pomaturalne ekonomiczne i 6 letnia praktyka w księgowości.
2.Wymagania dodatkowe:
a) znajomość rachunkowości budżetowej,
b) znajomość problematyki finansów publicznych.
3.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 - prowadzenie  rachunkowości zakładu budżetowego
 - wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 - dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem  finansowym
 - dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji   gospodarczych i finansowych
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy,
d) dokument poświadczający wykształcenie,
e) dokumenty poświadczające staż pracy,
f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
W związku z brakiem kandydatów na w/w stanowisko pracy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przedłużenie terminu składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 03.04.2006r., które należy składać w siedzibie ZGKiM.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.            
Nie będą rozpatrywane również dokumenty aplikacyjne, które wpłynęły do Urzędu przed umieszczeniem ogłoszenia w BIP.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internatowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.tarnowopolski.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (CV) i list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r, o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).
 
Lista kandydatów
spełniających wymagania formalne

określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy:Główny księgowy zakładu budżetowego w  Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim
Lp.
Imię i nazwisko
Miejsce zamieszkania
 
1.
 
Henryk Siedlecki
Opole
 
 
2.
 
Anna Mazurkiewicz
 
Zawada
 
 
3.
 
Karina Fortuna
 
Tarnów Opolski
 
 
4.
 
Marta Lissy
Raszowa
 
5.
Wojciech Małłek
Tarnów Opolski
6.
Renata Ciollek
Nakło

 
 Informacja o wynikach naboru

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Cmentarna 5
46-050 Tarnów Opolski

główny księgowy
W wyniku zakończenia procedury nabory na w/w/ stanowisko  została wybrana Pani Renata Ciollek  zam. Nakło.

Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:

Pani Renata Ciollek spełnia w najwyższym stopniu wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, co stwierdzono w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
 
informację wytworzył(a):
Jolanta Bioły
za treść odpowiada:
 
data wytworzenia:
01.03.2006r.
 
informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę