Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu listopadzie 2023r.

TERMINARZ I TEMATYKA POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

w m-cu listopad 2023 r.

 

21.11.2023 r. (wtorek) godz. 15.00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów,  które odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza Projektów uchwał:

  1. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023;
  3. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych;
  4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2024”;
  5. Projekt uchwały w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Tarnów Opolski do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych;
  6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów Opolski na lata 2023-2030;
  7. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w  miejscowości Walidrogi;
  8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru;
  9. Projekt uchwały  w sprawie rozstrzygnięcia skargi nr OR.1510.1.2023.

2. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.
 

22.11.2023 r. (środa) godz. 9:00 posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, które  odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza projektów uchwał - jak wyżej;
2. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

 

22.11.2023 r. (środa) godz. 15:00  posiedzenie Komisji Społeczno-Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza projektów uchwał - jak wyżej;
2. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.
 

Sesja Rady Gminy odbędzie się 27 listopada 2023 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali narad budynku PKP przy ul. Dworcowej 4.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ dr Rudolf Urban

 

PDFTerminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu listopad 2023rr.pdf (204,68KB)