Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu grudniu 2023r.

TERMINARZ I TEMATYKA POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI
w m-cu grudniu 2023 r.

 

 

12.12.2023 r. (wtorek) godz. 15.00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów,  które odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.
Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza projektów uchwał:

 1. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2024 rok;
 3. Projekt uchwały w sprawie niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków;
 4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nakło;
 5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2023-2024;
 6. Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia
  26 kwietnia 2018 r.
  w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego;
 7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025.

2. Analiza  planu pracy Rady Gminy Tarnów Opolski na rok 2024.

3. Opracowanie planu pracy komisji na 2024 rok.

4. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

 

13.12.2023 r. (środa) godz. 9:00 posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, które  odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza Projektów uchwał- jak wyżej;

2. Analiza  planu pracy Rady Gminy Tarnów Opolski na rok 2024.

3. Opracowanie planu pracy komisji na 2024 rok.

4. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

  

13.12.2023 r. (środa) godz. 14:00  posiedzenie Komisji Społeczno-Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.
Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza projektów uchwał - jak wyżej;

2. Analiza  planu pracy Rady Gminy Tarnów Opolski na rok 2024.

3. Opracowanie planu pracy komisji na 2024 rok.

4. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

 

 

Sesja Rady Gminy odbędzie się 28 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali narad budynku PKP przy ul. Dworcowej 4.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Rudolf Urban