Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.661.2023 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złoty netto

Zarządzenie Nr OR.0050.661.2023 r.

Wójta Gminy Tarnów Opolski

z dnia 19.12.2023 r.

 

w sprawie regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim,
których
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
130 000 złoty netto

 

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1605 ze zm. ) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Wprowadza się regulamin udzielania zamówień w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim, których wartości nie przekracza progu 130 000,00 zł netto, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Zobowiązuję wszystkich pracowników, którzy będą wykonywali czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań objętych niniejszą procedurą do przestrzegania zasad w niej zawartych. 


§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam kierownikom wszystkich referatów Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim oraz Sekretarzowi Gminy.


§ 4. Traci moc Zarządzenie nr OR.0050.284.2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł netto.


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2024 r.

 

Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Mutz

                             
Zarządzenie do pobrania w pliku pdf:

PDFZarządzenie Nr OR.0050.661.2023 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych.pdf (500,02KB)