Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA INWESTYCJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

OGŁOSZENIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA INWESTYCJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2024 r. dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza, realizowane w budynkach mieszkalnych oraz lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, położonych w obrębie granic administracyjnych Gminy Tarnów Opolski.

1. Zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Tarnów Opolski określa załącznik do Uchwały  nr XXXV/284/2021 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia
29 grudnia 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Tarnów Opolski na realizację zadań służących ochronie powietrza (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2021.3611 z dnia 31 grudnia 2021 r.)

2. Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje, że na realizację naboru, przeznacza się środki finansowe w wysokości łączne: 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

3. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście pod adresem: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski.

4. Wzór wniosku o przyznanie dotacji określa załącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR.0050.675.2024 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 19.01.2024 r.

5. Wnioski, o których mowa w pkt 4 będą przyjmowane od dnia 07.02.2024 r. i poddawane ocenie w sposób ciągły, według daty ich wpływu, do wyczerpania środków, o których mowa w pkt 2.

 

 

Ogłoszenie o dotacji podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.tarnowopolski.pl, w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim na tablicy ogłoszeń, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy – www.tarnowopolski.pl

Wójt Gminy 
/-/ Krzysztof Mutz 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.675.2024 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska...pdf (199,35KB)

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.675.2024 - ogłoszenie.pdf (240,98KB)

DOCXZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.675.2024 - wniosek.docx (21,86KB)

PDFUchwała.XXXV.284.2021 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Tarnów Opolski na realizację zadań służących ochronie powietrza.pdf (331,29KB)