Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Terminarz i Tematyka posiedzeń Komisji Stałych - maj 2024r.

TERMINARZ I TEMATYKA POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI
w m-cu maju 2024 r.

21.05.2024 r. (wtorek) godz. 15.00 posiedzenie Komisji Społeczno-Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.
Tematem posiedzenia będzie:

 1. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji;
 2. Analiza Projektów uchwał:
 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024;
 3. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego w miejscowości Przywory;
 4. Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tarnów Opolski;
 5. Projekt uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie powierzenia Zastępcy Wójta Gminy Tarnów Opolski reprezentowania Gminy Tarnów Opolski w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu;
 6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Raszowa;
 7. Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski;
 8. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku OR.1510.7.2024.   

  3. Opracowanie planu pracy na 2024 rok;
  4.Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

 

22.05.2024 r. (środa) godz. 15:00  posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów które  odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.
Tematem posiedzenia będzie:

 1. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji;
 2. Analiza Projektów uchwał- jak wyżej;
 3. Zaopiniowanie „Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Tarnów Opolski za 2023 rok;
 4. Opracowanie planu pracy na 2024 rok;
 5. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.
   

23.05.2024 r. (czwartek) godz. 15.00,  posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.
Tematem posiedzenia będzie:

 1. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji;
 2. Analiza Projektów uchwał- jak wyżej;
 3. Opracowanie planu pracy na 2024 rok;
 4. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.


24.05.2024 r. (piątek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej które odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.
Tematem posiedzenia będzie:

 1. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji;
 2. Kontrola w zakresie wykonania budżetu gminy Tarnów Opolski za 2023 rok;
 3. Opracowanie wniosku o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tyt. wykonania budżetu gminy za rok 2023;

 

Sesja Rady Gminy odbędzie się 27 maja  2024 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali narad budynku PKP przy ul. Dworcowej 4.
 

Przewodniczący Rady Gminy
Szymon Dyga