Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska - nabór III

ZAKOŃCZENIE NABORU DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA INWESTYCJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA -
program wymiany kotłów 2024

 

Informujemy, że Gmina Tarnów Opolski z dniem 14 czerwca zakończyła nabór wniosków o przyznanie dotacji celowych dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza w 2024 roku.

W przypadku zwolnienia lub przesunięcia dodatkowych środków, informacja o możliwości pozyskania dotacji zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie Urzędu Gminy.

 

 


                                                                                                                                                      Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr                   
                                                                                                                                                        OR.0050.17.2024 Wójta Gminy
                                                                                                                                                        Tarnów Opolski z dnia 04.06.2024 r.

 

OGŁOSZENIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA INWESTYCJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
 

Ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2024 r. dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza, realizowane w budynkach mieszkalnych oraz lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, położonych w obrębie granic administracyjnych Gminy Tarnów Opolski.

1. Zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Tarnów Opolski określa załącznik do Uchwały nr XXXV/284/2021 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Tarnów Opolski na realizację zadań służących ochronie powietrza (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2021.3611 z dnia 31 grudnia 2021 r.)

2. Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje, że na realizację naboru, przeznacza się środki finansowe w wysokości łączne: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

3. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście pod adresem: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski.

4. Wzór wniosku o przyznanie dotacji określa załącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR.0050.17.2024 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 04.06.2024 r.

5. Wnioski, o których mowa w pkt 4 będą przyjmowane od dnia 13.06.2024 r. i poddawane ocenie w sposób ciągły, według daty ich wpływu, do wyczerpania środków, o których mowa w pkt 2.

 

Ogłoszenie o dotacji podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.tarnowopolski.pl, w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim na tablicy ogłoszeń, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy – www.tarnowopolski.pl

 

PDF1. Zarządzenie Nr OR.0050.17.2024 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych dla osób fizycznych na inwestycje z zak.pdf (41,05KB)

PDF2. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.17.2024 - ogłoszenie.pdf (54,20KB)

DOCX3. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.17.2024 - wniosek.docx (22,34KB)

PDF4. Uchwała.XXXV.284.2021 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Tarnów Opolski na realizację zadań służących ochronie powietrza.pdf (331,29KB)