Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizatorem jest Gmina Tarnów Opolski (1,00zł)

UCHWAŁA  NR III/…../2024
RADA GMINY Tarnów Opolski

z dnia 25 czerwca 2024 r.

 w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich
o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizatorem jest Gmina Tarnów Opolski

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz Rady Gminy Tarnów Opolski uchwala się, co następuje:


§ 1.1 Ustala się cenę maksymalną za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na obszarze Gminy Tarnów Opolski.

 2. Cena, o której mowa w ust.1, w przypadku przewozu osób wynosi 1,00 zł. (słownie: jeden złoty 00/100).


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ Szymon Dyga 

Projekt uchwały do pobrania w pliku pdf:  

PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej dla których organizatorem jest Gmina Tarnów Opolski 1.00 zł.pdf (288,52KB)