Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Nr OR.1510.6.2024

   Projekt

 

UCHWAŁA Nr III/……../2024
Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 25 czerwca 2024 r.

 

w sprawie rozpatrzenia skargi Nr OR.1510.6.2024

 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 609 ze zm. oraz art. 241 i art. 244 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

 

§1. 1. Rada Gminy Tarnów Opolski po zapoznaniu się z stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie skargi Nr OR. 152.6.2024 na działalność Wójta Gminy Tarnów Opolski uznaje skargę za bezzasadną.

2. Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Tarnów Opolski, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącym odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Szymon Dyga

 

Projekt uchwały do pobrania w pliku pdf:  

PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Nr OR.1510.6.2024.pdf (413,71KB)