Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Nr OR.1510.8.2024

Projekt

UCHWAŁA Nr III/……../2024
Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 25 czerwca 2024 r.

 

w sprawie rozpatrzenia skargi Nr OR.1510.8.2024

 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 609 ze zm. oraz art. 241 i art. 244 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

 

§1. 1. Rada Gminy Tarnów Opolski po zapoznaniu się z stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji w sprawie skargi Nr OR.152.8.2024 na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim uznaje skargę za bezzasadną.

2. Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Tarnów Opolski, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącym odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Szymon Dyga

 

 

Projekt uchwały do pobrania w pliku pdf:  

PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Nr OR.1510.8.2024.pdf (1,26MB)