Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokali użytkowych w miejscowości Nakło - 20.05.2009

 O G Ł O S Z E N I E
o p r z e t a r g u u s t n y m n i e o g r a n i c z o n y m

Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I nieograniczony
przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych w miejscowości Nakło
1.Lokale użytkowe przeznaczona do przetargu mieszczą się w Ośrodku Zdrowia
w Nakle położony na działce oznaczonej numerem :
874/194 o pow. 0.1680 ha - powierzchnia do wynajęcia : 23.34m2 w tym
Lokal nr 1 - 6,21m2
Lokal nr 2 - 17,13m2
Łączna powierzchnia komunikacji i wc wynosi:13.62m2 opłata za korzystanie z nich
zostanie doliczona przy zawarciu umowy najmu.


2.Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi Kw.Nr 76134

3.Cena wywoławcza za wynajem lokali o pow. 23,34 m2 wynosi: 7. 50 zł za 1 m2
miesięcznie tj. 23,34 m2 x 7. 50 zł = 175,05 zł


Podatek 22 % Vat nalicza się od wylicytowanej ceny w przetargu .

4.W panie zagospodarowania przestrzennego wsi Nakło teren przeznaczony jest pod
zabudowę usługową i mieszkalną.


5.Lokale użytkowe stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone i nie ma przeszkód w
rozporządzaniu nimi.

6.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium
w wysokości : 20 % ceny wywoławczej tj. 35,10 zł , wpłata w kasie urzędu gminy
do dnia 15.05.2009 r. do godz.14 lub na konto : WBK Bank
Zachodni I Oddz.Tarnów Op – Nr 31109022420000000578015303

7.Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg zaliczone zostanie
na poczet czyszu za wynajem. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się
osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy.


8.Wadium zwraca się natychmiast po przetargu.

9.Przetarg odbędzie się dnia 20 maja 2009 r. o godz.10 w budynku Urzędu
Gminy pok.3 w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6

10.Przetarg jest nieograniczony zgodnie z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004r. Dz.U.Nr 207 poz.2108 w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości


11.Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyń.
dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można
uzyskać w pok.3 w Urzędzie Gminy tel:077 46 40 864

                                                                                                                                                                 Wójt Gminy
                                                                                                                                                               Zygmunt CichońPodmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2009-04-15