Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Referat Gospodarki Terenowej i Inwestycji

Referat Gospodarki Terenowej i Inwestycji pokój nr 3
Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim 


Kierownik/Inwestycje, Remonty - Klaudia Adamiec tel. 77 46 40 867, e-mail:       
Nieruchomości – Anna Morga tel. 77 46 40 864, e-mail:            
Drogi, Dodatki Mieszkaniowe - Sylwia Harasimczuk- tel. 77 46 40 869, e-mail: dm
Plany Zagospodarowania Przestrzennego - Ewa Baraniecka tel. 77 46 40 865,
e-mail: gt@tarnowopolski.pl

Remonty i Inwestycje - Dominika Hermanza, e-mail: 


Godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00
wtorek – czwartek 7:00 – 15:00           
piątek 7:00 – 14:00

 

Zadania Referatu Gospodarki Terenowej i Inwestycji:

1) realizacja zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej;
2) wydawanie wypisów i wyrysów z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;
3) opiniowanie podziałów geodezyjnych i wydawanie decyzji podziałowych;
4) wydawania decyzji o warunkach zabudowy;
5) nadawanie nazw ulic, placów oraz numeracji nieruchomości;
6) nadzór nad cmentarzami, pomnikami, miejscami pamięci narodowej i ochrona zabytków;
7) opracowanie planów remontu i sposobu modernizacji budynków komunalnych;
8) realizacja zadań dotyczących budowy, modernizacji i remontu dróg gminnych mostów i placów oraz bieżącego ich utrzymania;
9) realizacja inwestycji gminnych;
10) gospodarowanie nieruchomościami gminnymi;
11) podziały nieruchomości;
12) aktualizacja opłat rocznych za grunty;
13) regulowanie stanu prawnego nieruchomości;
14) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości;
15) nadzór i rozliczanie opłat za szczególne korzystanie z infrastruktury stanowiącej mienie gminy;
16) prowadzenie spraw w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych i energetycznych.